00 til redaktionen på folkeskolen.dk, der gives for den utilstrækkelige præstation


Cutter Peter Solberg Dirksen undervisningsmateriale Tove Staugaard folkeskolen.dk Hanne Birgitte Jørgensen

Dette blogindlæg er ikke en vendetta. Det er skrevet for at synliggøre den dilettantiske måde, folkeskolen.dk har formidlet "Cutter" på og rette en skarp kritik heraf, så folkeskolen.dk's formidling af det litterære værk ikke står alene - og for at bekæmpe uvidenhed om spiseforstyrrelser og selvskade.

Er det ok at anmelde en bog, man ikke har læst og om et emne, man ikke kender til?

På utallige opfordringer fra min læsergrupper, selvskadende og deres pårørende samt de fageksperter, der har hjulpet mig med tilblivelsen af min ungdomsroman ”Cutter” og det tilhørende undervisningsmateriale, skriver jeg et blogindlæg om den ansvarsforflygtigelse og mangel på faglighed og indsigt, vi blev mødt af på folkeskolen.dk, da de blev opfordret til at anmelde mit litterære værk.

Selvskade på skoleskemaet

”Cutter” bygger på virkelige hændelser og er blevet til i samarbejde med fageksperter inden for spiseforstyrrelser og selvskade. Landsforeningen mod spiseforstyrrelse og selvskade (LMS), der har skrevet forord til det litterære værk, har i samarbejde med fagligt kompetente folkeskole- og gymnasielærere med speciale i dansk, pædagogisk psykologi og i at arbejde med udsatte unge udarbejdet undervisningsmateriale til "Cutter", der ligger gratis tilgængelig. ”Cutter” er skrevet i en tid, hvor de barske tal på selvskadende børn og unge stiger, mens alderen på dem falder til børn helt ned på 7 år (!).

Anmeldelsen

Som forfatter til et litterært værk tager man det som givet, at de anmeldere, der anmelder værket, har læst det og sat sig ind i de svære emner, værket behandler. Men det er langt fra et krav på folkeskolen.dk.

Da ”Cutter” anmeldes på folkeskolen.dk, indeholder anmeldelsen et to-cifret antal faktuelle fejl i relation til historien, karaktererne og undertegnede – og en mangel på faglighed og indsigt i relation til de svære emner, "Cutter" behandler (spiseforstyrrelser, selvskade, selvmordstanker og narcissister/psykopater i parforhold). Det, i en sådan grad, at vi beder redaktionen på folkeskolen.dk, der lægger medie til anmeldelsen, om at berigtige anmeldelsen. Men, redaktionen, der heller ikke har læst "Cutter", svarer:

”En anmeldelse er i sagens natur en subjektiv vurdering på et fagligt grundlag og der vil derfor være forskellige meninger om den samme bog”.

Radaktionen på folkeskolen.dk fraskriver sig ethvert ansvar for anmeldelser på folkeskolen.dk så længe, anmeldelsen overholder medieansvarloven. Og for at føje spot til skade repræsenterer anmeldelsen folkeskolen.dk på tværs af alle relevante medier.

”De gyldne regler” for en anmeldelse

Folkeskolen.dk har ingen gyldne regler for, hvad en anmeldelse kan og skal indeholde, ligesom redaktionen ikke kvalitetssikrer, at anmeldelsen af "Cutter" er retvisende og faktuelt korrekt, og at anmelderen har en faglighed og indsigt i relation til de svære emner, "Cutter" behandler.

Ikke desto mindre er det anmelderen, der alene vurderer, om "Cutter" er egnet (eller ikke egnet) til undervisningsbrug uagtet, at fageksperter vurderer "Cutter" egnet til undervisningsbrug.

Èn anmelders subjektive vurdering på folkeskolen.dk er i princippet afgørende for, om folkeskolen og Center for Undervisningsmidler (CFU) tager "Cutter" til sig eller ej.

00 til redaktionen på folkeskolen.dk, der gives for den utilstrækkelige præstation

Vi havde en forventning om, at netop folkeskolen.dk havde en høj grad af faglighed i relation til "Cutter" og de svære emner, "Cutter" behandler, men det har – i dette tilfælde – vist sig ikke at være tilfældet. Og tilfældet er desværre ikke enestående.

Redaktionen på folkeskolen.dk får derfor 00 på 7-trins-karakterskalaen, der gives for den utilstrækkelige præstation, ligesom anmeldelsen ikke lever op til de minimumskrav, man i folkeskolen stiller til elever i udskolingen.

Det er vigtigt at understrege, at anmeldelsen af "Cutter" på folkeskolen.dk er én persons subjektive vurdering ud fra dennes faglighed og ikke repræsentativ for folkeskolen som helhed.

Tak til skole- og gymnasielærerne - og til alle jer bogbloggere

Min mission som forfatter til ”Cutter” og foredragsholder om selvskade er – oftest i samarbejde med LMS - at italesætte selvskade blandt børn og unge, hvorfor jeg holder foredrag herom på skoler, gymnasier og for lærerstuderende. De får alle en faglig viden om - og indsigt i - de svære emner.

En tak til jer, der har taget godt imod mig og bruger ”Cutter” og det tilhørende undervisningsmateriale i undervisningen. Også en tak til alle jer bogbloggere. I er med til at gøre en positiv forskel for de unge og deres pårørende. Tak 😊

Til dig, Hanne Birgitte Jørgensen, chefredaktør på folkeskolen.dk. Vi lever i en tid, hvor undersøgelser viser, at 22 % af eleverne i 9. klasse, svarende til at mere end hver femte ung, har skadet sig selv med vilje. Heraf er 68 % piger og 32 % er drenge. Undersøgelsen er foretaget af Børnerådet med udgangspunkt i Børnerådets Børne- og Ungepanel.

Fageksperter med speciale i dansk, pædagogisk psykologi og i at arbejde med udsatte unge samt fageksperter inden for spiseforstyrrelser, selvskade og selvmordstanker har udarbejdet undervisningsmateriale til ”Cutter” og ”blåstemplet” det litterære værk som værende egnet til undervisningsbrug. Et samlet materiale, der kan være med til at vende den negative udvikling i folkeskolen og på gymnasierne, hvor stadig flere unge skader sig selv.

Når du, Hanne Birgitte Jørgensen, vælger at lægge medie til en anmeldelse, der ikke giver et retvisende billede af ”Cutter”, er faktuelt forkert og tillige fejlinformerer om de temaer, ”Cutter” behandler, er det til skade for alle parter ikke mindst de udsatte unge.

Folkeskolens formål er at ”give læserne nyheder, baggrund og perspektiv, så de selv kan tage stilling til forhold om undervisning, læring og arbejde i folkeskolen.” Vi kan kun opfordre folkeskole- lærere/ledere til selv at tage stilling til ”Cutter” og det tilhørende undervisningsmateriale, der ligger gratis tilgængelig.

Og til dig, Tove Staugaard. Jeg tror ikke, du bevidst har ønsket at skade andre mennesker, som du har gjort det med din anmeldelse af "Cutter" på folkeskolen.dk. Du har ikke brudt dig om "Cutter", hvorfor du ikke har læst mit litterære værk, ligesom du har følt dig stødt over de emner "Cutter" behandler (spiseforstyrrelser, selvskade, selvmordstanker og narcissister/psykopater i parforhold). Emner, du ingen faglig viden har om og heller ikke har ønsket at vide noget om.

Og derfor, Tove Staugaard, burde du have holdt dig for god til at anmelde det litterære værk. Ikke fordi, du ikke brød dig om "Cutter" - det har jeg det ok med, da smag og behag er forskellig - men fordi du ikke har haft de faglige forudsætninger for at anmelde "Cutter". Et værk, der er blevet til i samarbejde med mennesker, som brænder for at hjælpe udsatte unge og deres pårørende gennem en frivillig ulønnet indsats - og som kæmper mod uvidenhed om de svære emner.

I forlængelse af dette blogindlæg vil jeg - sammen med folkeskolelærere, der har læst "Cutter" og kender til de svære emner, "Cutter" behandler - gennemgå Tove Staugaards anmeldelse af "Cutter" på folkeskolen.dk. Jeg vil også opslå en boganmeldelse af "Cutter" skrevet af en folkeskoleelev. En elev, der - i modsætning til Tove Staugaard - har læst "Cutter" og sat sig ind i de svære emner, hvorfor anmeldelsen er både retvisende og faktuelt korrekt, ligesom den ikke fejlinformerer om temaerne.

Tove Staugaard's anmeldelse på folkeskolen.dk:

https://www.folkeskolen.dk/617010/en-historie-om-selvskadere

LMS om ”Cutter” herunder det tilhørende undervisningsmateriale:

https://www.lmsos.dk/side/cutter-en-ungdomsroman-for-unge-og-deres-foraeldre/

Præsentation på DinSkole.dk:

https://www.dinskole.dk/profiler/peter-solberg-dirksen-191/

Blogindlæg på Pædagogen.dk:

https://www.paedagogen.dk/blog/unge-og-selvskade-18310/


Udvalgte blogindlæg
Indlæg kommer snart
Bliv hængende...
Seneste blogindlæg